همسر گزینی و راهکارهای حقوقی تشخیص مشکلات روانی حاد در جهت تحکیم خانواده
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسم الله الرحمن الرحیم یکی از چالش های بسیار مهم و جهان شمول جوامع بشری، سستی و فروپاشی بنای خانواده می باشد. این مسأله، علل گوناگونی داشته و در مراحل مختلفی از زندگی آدمی پدید می آید. یکی از مراحل بسیار مهم شناسایی آسیب های تداوم خانواده، مرحله همسرگزینی می باشد. اهمیت این دوره جهت شناسایی آسیب ها و عوامل تحکیم خانواده، بسیار بیشتر از دوره پس از ازدواج می باشد. زیرا اگر خانواده ای با بنایی نادرست و سست پایه گذاری گردد، طبیعتا تلاش برای استواری آن در بسیاری از موارد، سودی نداشته و حتی می تواند آسیب های جبران ناپذیری را به اعضای خانواده وارد نماید. بخشی از این آسیب‌ها در تشخیص و شناسایی مشکلات روانی حاد و درمان ناپذیر است که در حال حاضر از لحاظ حقوقی، راهکاری برای مقابله با آن اندیشیده نشده است. تحقیق حاضر در صدد پرداختن به شناسایی مشکلات روانی حاد و ارایه راهکارهای حقوقی مناسب برای مقابله با این مشکل در جهت تحکیم خانواده می باشد. کلمات کلیدی: همسرگزینی، مشکلات روانی غیرقابل درمان، راهکارهای حقوقی