مشروعیت شرکت یا مؤسسه ی تجاری تک شریکی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
49 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بسم الله الرحمن الرحیم یکی از نیازهایی که اخیرا در حقوق تجارت احساس می‌شود، امکان تأسیس شرکت یا مؤسسه‌ی تجاری تک‌عضوی است. برخی از افراد برای اینکه شرکتی شخصی تشکیل داده و از مزایای شرکت‌های تجاری بهره‌مند شوند، با معرفی اعضای خانواده‌ی خویش به عنوان شرکای شرکت به صورت صوری، اقدام به تأسیس شرکت می‌نمایند؛ شرکتی که در واقع امر، فقط یک شریک دارد. به دلیل وجود چنین نیازی و همچنین جلوگیری از تشکیل شرکت‌های صوری، برخی نظام‌های حقوقی دنیا، شرکت تک‌عضوی را معتبر شمرده و قوانینی برای به رسمیت شناختن آن مقرر داشته‌اند. با توجه به لزوم زمان‌شناسی فقه امامیه و حقوق ایران، در این مقاله بر آنیم تا با رجوع به منابع فقهی و اسلامی امکان شناسایی و مشروعیت شرکت یا مؤسسه‌ی تجاری تک‌عضوی را مورد بررسی قرار دهیم.